woensdag 20 maart 2013

Maat werk deuk druk dag leven van de zon planet ontmoeten

zo lang leven de mensen met veel goed intietive om zoal als goed hebben met elkaar vool voor zetten the prime zeker niet on standing the groot deel h]van moeite on zetten die straks vooral hebben zie al lang time het is mmoie for all als better hebben tied better on vanging van hope licht zon dood plague je niet on the gevoels hebben wijn nooetie zo langs het is te on zeker hebben ze al neit te lang blij gevoels hebben wij zo daar is het veel zeker hebben ik zo lang de goede kans ont te om lever niet belachtig zekker niet uit stekkent zo verschieden van het heel maal niet kon ik niet het betaalen zo staat ik zo voor de group woning daar is mijn neiuwe apartament zo heb ik de tijd voor al mijn dinging maar streching the truth the hele periode is aan all the rekken van niet schieden totaal heb ik the gevoel dat het is meer on what wij we zeggen steeds zo on gemalikig is het zo wat willen de mensen zo daar on the diensten lach maar de periode is op zo daar stond ik better the laten kennis maken zo lang heb ik de kans wat willen we aan van what wij moeten all ondeken daar sta ik op and heen heen en weer zo daar is met jouw zo treffen en kansen te maken zo lang leven all mensen dood so is het ondernemen ongeduldig lang intersant sistuatie is haar niet om what zo maken we all the lang blijven jullie ontmoeten of geen deur maken hebben iets ont geen verveeling zodra ik heb all tijd in de werled zo lang hebben geen irratatie van blegen heb je ook daar nooite all in

Geen opmerkingen:

Een reactie posten